WW in de Achterhoek nauwelijks gedaald

MarianneNieuws

In augustus is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek vrijwel gelijk gebleven. Dat komt vooral door toename van het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs en bij uitzendbedrijven. Dit is een jaarlijks terugkerend verschijnsel in de zomerperiode. Door de bouwvak en de zomervakanties in het onderwijs neemt de instroom in de WW tijdelijk toe.

Geringe afname WW-uitkeringen in augustus

De Achterhoek telde eind augustus 4.212 WW-uitkeringen. Dat zijn er nog wel 20 minder dan een maand eerder, maar zeker in vergelijking met eerdere maanden is die afname gering (-0,5%). Dat komt vooral door de bouwvak en de zomervakantie in het onderwijs. Veel tijdelijke contracten in die sectoren worden in die vakantieperiode niet verlengd. Ook huren die sectoren dan minder uitzendkrachten in.

Dat is goed terug te zien in de aantallen WW per sector. In de meeste sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand verder, of bleef ongeveer gelijk. Sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen zien we alleen in het onderwijs (+11%) en bij uitzendbedrijven (+7%). Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs juist gedaald met 31%.

Dalende trend op jaarbasis zet door

Ten opzichte van vorig jaar augustus is het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren gedaald. Gemiddeld was de afname ruim 27%. De daling is het sterkst in de bouw (-63%) en bij uitzendbedrijven (-33%). In zijn arbeidsmarktprognose verwacht UWV een gestage afname van het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek tot circa 3.500 uitkeringen eind 2019.

Lees meer in de Nieuwsflits Arbeidsmarkt_augustus2018