Over POA

 

Binnen het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) werken werkgevers, onderwijspartijen en overheid samen om een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te realiseren, nu en in de toekomst. De kernpartijen zijn de 8 Achterhoekse gemeenten, het UWV WERKbedrijf, de SW bedrijven, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, VNO-NCW Achterhoek, het Voortgezet Onderwijs verenigd in Achterhoek VO, het MBO (AOC en ROC) vertegenwoordigd door het Graafschap College, het HBO vertegenwoordigd door zowel Iselinge Hogeschool als de HAN en FNV.

POA Achterhoek is een essentiële partner binnen het thema Smart Werken van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020.  De Achterhoek kent een specifieke problematiek van enerzijds een krimpgebied en anderzijds een sterk veranderende vraag van werkgevers met betrekking tot technische en sociale innovatie. Deze vraag van werkgevers wordt binnen het POA gemonitord en er wordt gezorgd dat het onderwijs blijft aangesloten op de ontwikkelingen.

Op verzoek van het POA is er een netwerkkaart samengesteld met als titel Achterhoek in beeld. (klik 1 of 2 maal voor vergroten)

Achterhoek in beeld 20150601

Ga direct naar