Bestuur

Het Strategisch Beraad van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek wordt gevormd door:

 • De heer A. Schweckhorst  (Voorzitter POA)
 • Mevrouw E.C. Laman Trip  (Secretaris POA)
 • Mevrouw A. van Eijndhoven (Iselinge Hogeschool) (Penningmeester POA)
 • De heer J.B. Boer  (Gemeente Berkelland namens Oost Achterhoek)
 • De heer J. Engels  (Gemeente Bronckhorst namens West Achterhoek)
 • De heer E. v.d. Vliet (UWV Werkbedrijf)
 • Mevrouw S.C. Shkolnik-Oostwouder  (Graafschap College)
 • Mevrouw M.R. Smits  (AchterhoekVO)
 • De heer J. van Aalst (VNO-NCW Achterhoek)
 • De heer G.A.J. Nederpelt   (WGV Zorg en Welzijn)
 • De heer T. Straatman (Koninklijke Metaalunie)
 • De heer H. Hupkes  (FNV)
 • De heer T. van Vilsteren (voorzitter werkgroep)