Financiering

De kosten van de overhead en de activiteiten van het POA worden voor 2017 gefinancierd door de Provincie Gelderland,  de Regio Achterhoek, Profijt, UWV WERKbedrijf, VNO-NCW Achterhoek, WGV Zorg en Welzijn Oost Nederland en de Koninklijke Metaalunie.

Een deel wordt gefinancierd uit projectfinanciering.