Structuur POA

Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek is een stichting en heeft een bestuur van twaalf leden en een onafhankelijk voorzitter.

De leden van het bestuur zijn afkomstig uit de volgende organisaties:

Overheid:          Regio Achterhoek,  gemeenten,  UWV WERKbedrijf,  SW bedrijven
Bedrijfsleven:   VNO-NCW Achterhoek,  WGV Zorg en Welzijn en FNV;
Onderwijs:        Profijt (Vanuit het VO vertegenwoordigd door AchterhoekVO, vanuit het MBO vertegenwoordigd door ROC Graafschap College), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Iselinge Hogeschool

Een secretaris, een projectmedewerker en een werkgroep ondersteunen het platform.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09135335.